09. Instappen in een Historisch vliegboot Dornier Do24K

Instappen in een Historisch vliegboot Dornier Do24K

Een museum bezoek met nabestaanden van de ramp met een Dornierdo24k de X 17
zo’n vliegboot stond in het oude Militair Luchtvaart Museum in Soesterberg.

Dornier_Do_24_on_Display

Hierboven ziet u een foto van het toestel die in het oude museum van het MLM in Soesterberg die ten toon werd gesteld met het registratie nummer X-24 ( foto Gerben Tornij)

Ik ben al wat jaren lid van de vrienden van Soesterberg, en mijn wens was om eens deze Dornierdo24K vliegboot van binnen bekijken.

Na het schrijven van een brief aan de directeur Dhr.J.A.M.M. Janssen werd er via Dhr.Lex van Beek toestemming verleend om een kijkje te nemen in de Dornier vliegboot met een geselecteerd groepje mensen waarvan enkele nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met de Dornier Do24 die werd neergeschoten door Japanse jagers boven de Javazee bij Noordwachter op 25 Februari 1942.

 

Ook werd door personeel en oud marine mensen van de Marine Luchtvaartdienst deelgenomen aan deze missie.

Ook oud Marine Luchtvaartdienst vliegtuigmaker Dick van Scheijen was erbij die diende tijdens deze beschieting in Indië te Soerabaja op de marine basis Morokrembangan.
Op 25 februari 1942 vlak voor de Slag in de Javazee.

Enige voorbereidingen werden getroffen voor die bewuste dag op 23 Maart 2009 het was zover, we zouden in een heuse Dornier mogen kijken, om eens het gevoel te krijgen hoe de bemanning van zo’n kist zich nou voelde en wat de taak was van een ieder aan boord, deze vliegboten werden formeel gebruikt bij de Marine Luchtvaartdienst in voormalig Nederlands-Indië.

De Dornier vliegboten voerden patrouilles uit en konden ook nog andere vliegtuigen beschieten en zelfs bommen werden meegevoerd en gedropt boven vijandelijk gebied en op vijandelijke schepen, dit waren dan vooral de Japanse oorlogsbodems en vliegtuigen.

Uiteindelijk bleek dat de Nederlandse strijdkrachten in Indië niets kon uitbrengen tegen zo’n overmacht met hun snelle jachtvliegtuigen die alles wat op hun pad kwam neer maaide, dit overkwam ook de Dornier vliegboot “X-17”  gevlogen door de Sergeant vlieger Piet Mahu, ons allen bekend van de ondiepwatermijnenveger “Mahu” die nog steeds in Amsterdam verblijft op het IJ.

Afgesproken werd om Dhr. Dick van Scheijen, (eerder bekend uit mijn artikel onderzoek naar de X-17 en die Piet Mahu heeft gekend in die oorlogsperiode in Nederlands-Indië) mee te nemen naar zijn toestel in Soesterberg, tevens hebben wij meegenomen onze bootsman (oud Marineman) Leen Puister van de ondiepwatermijnenveger Mahu die wilde ook eens graag in zo’n kist zitten waar Piet Mahu op gevlogen heeft.

Zie hier op de foto met Dick van Scheijen en Leen Puister die plaatsnemen in de cockpit van de Dornier Vliegboot.

Dick die heeft uitleg aan Leen in de cockpit

Dick van Scheijen die geeft uitleg aan Leen Puister in de cockpit ( foto Gerben Tornij)

Dick van Scheijen geeft enige uitleg aan Leen Puister daar hij het toestel nog uitermate goed kent, het was een waar genoegen om deze twee heren zo bezig te zien en ook bewonderenswaardig dat zij het aan durfden om de klim in het toestel te maken, met een eenvoudige keukentrap.

Mijn Luchtvaartvriend Gerben Tornij heeft een zeer mooie fotosessie gemaakt in en buiten de Dornier, eerst nadat wij waren opgestapt op de “Stummel” de vliegboot.

groep met Bert van Willigenburg, Leen Puister, Dick van Scheijen, Buurma, en Prudent Staal

groep met Bert van Willigenburg, Leen Puister, Dick van Scheijen, Frits Buurma, en Prudent Staal ( foto Gerben Tornij )

De persoon geheel rechts is Prudent Staal, de technische man van de MLD en schrijver van de boeken over de Dornier en de Catalina vliegboten, inmiddels ook een goede luchtvaart vriend van mij geworden.
Op deze foto staan wij  op de zogenaamde “Stummels ”  dat zij de drijvers van de vliegboot en tevens dienen zij als brandstoftank.

001 (13)

Foto. Bert van Willigenburg

Hierboven ziet u Leen Puister in de bestuurdersstoel achter de stuurknuppel in de Cockpit van de Dornier als (volleerd marinevlieger) aan bakboord van de vliegboot op de plaats waar Piet Mahu ook gezeten was.
Nadat wij de vliegboot bekeken hadden in al zijn facetten en alle ruimtes waar veel over te vertellen viel, traden wij weer met behulp van de keukentrap van boord om voor het toestel nog een groepsfoto te maken met alle genodigden.

001 (100)

Foto Bert van Willigenburg

Het is gelukkig dat er nog zo’n vliegboot in ons bezit is, dit exemplaar is in bruikleen gegeven door het Imperial War Museum uit Engeland, en door de mensen van de stichting Neptune Association op het voormalige Marinevliegkamp Valkenburg gerestaureerd en naar Soesterberg vervoerd. ( uitgevoerd met een Mickey Mouse en Ouwe Lobbes op de zijkant geschreven, zo was deze vliegboot ook in Indië te zien.)

Dick van Scheijen en Leen Puister hebben samen de kist uitvoerig bekeken en zij hebben daar weer iets uit hun tijd kunnen beleven en even de vrije gedachten kunnen laten gaan van hoe het was in dat Indië van toen en de oorlog die zij daar beleefd hebben, en het weinige materiaal waarover zij beschikten om een einde te kunnen maken aan al die ellende die de Jappen ooit begonnen zijn.

En daarom voor hun is deze dag ook speciaal georganiseerd weer even terug in de tijd die ook hun deel was en die zij nimmer zullen vergeten, het is prachtig dat ik daaraan mee kon werken juist ook in de gedachten aan Piet Mahu onze Marinevlieger daar is in het bijzonder deze missie aan opgedragen.

officieel toegangsluik en vluchtluik

officieel toegangsluik en vluchtluik midden boven op het toestel een soort mangat. ( foto Bert van Willigenburg)

Gezien de geringe ruimte in de kist en de weinige vluchtwegen waarvan er oorspronkelijk maar een is, en dat is tevens het toegangsluik en vluchtluik, is het aannemelijk dat de bemanning van de Dornier X-17 niet eens de gelegenheid hadden om te ontsnappen omdat ze doodeenvoudig opgesloten zaten en dus derhalve ook verdronken zouden kunnen zijn omdat de vliegboot op zijn kop in het water lag.
Kortom met deze missie is ook een beeld geschapen aan de omstandigheden waar de bemanning in verkeerde op die bewuste 25 februari 1942.

De foto hieronder waar Dick van Scheijen en Leen Puister staan in een luik welke door de Duitse SAR ( Search And Rescue) uitvoering van de Dornier was uitgevoerd.

Een luik van de Duitse SAR uitvoering

Een luik van de Duitse SAR uitvoering ( foto Gerben Tornij )

Enkele foto’s van een legendarisch vliegboot de DornierDo24.

de midden Geschutskoepel van de DornierDO24

de midden Geschutskoepel van de DornierDO24 met wapen ( foto Bert van Willigenburg )

een console met bedieningshandels en afleesinstrumenten

een console met bedieningshandels en afleesinstrumenten ( foto Bert van Willigenburg )

Geschutskoepel in het front van de vliegboot

Geschutskoepel in het front van de vliegboot ( foto Bert van Willigenburg )

zicht vanuit buiten in de cockpit van de Dornier

zicht vanuit buiten in de cockpit van de Dornier ( foto Bert van Willigenburg)

Nu eindelijk in de Dornier en natuurlijk even een mooi plaatje maken met de auteur

Nu eindelijk in de Dornier en natuurlijk even een mooi plaatje maken met de auteur ( foto Peter Martin )

Een prachtige groepsfoto als afsluiting van een mooi gedenkwaardig dag

Een prachtige groepsfoto als afsluiting van een mooi gedenkwaardig dag (foto Gerben Tornij )

Nadat we van Prudent Staal en Gerben Tornij afscheid hadden genomen, werden we uitgenodigd om op de Basis Soesterberg te gaan lunchen en later in de Onderofficiersmess koffie te drinken en e.e.a te bepraten over deze bewogen dag op het MLM te Soesterberg in een Dornier Vliegboot.

Een apart verhaal is dat ik Frits Buurma vond vanwege het zoeken naar familie van de Luitenant ter zee 3e klas Gerrit van den End de commandant tijdens vlucht van de X-17 naar Banka, en die ook omkwam op 25 februari 1942.

De Luitenant ter zee Gerrit van den End was een broer van de moeder van Frits Buurma dus een oom van Frits, daarom wilde ik Frits Buurma ook mee hebben om deze dag mee te beleven als nabestaande.

Frits Buurma in de vliegboot Dornier in het Museum van het MLM

Frits Buurma in de vliegboot Dornier in het Museum van het MLM. ( foto Bert van Willigenburg)

Als laatste een foto van mijn bijzondere oude vriend Dick van Scheijen die dit allemaal nog na kon vertellen. Dick is van onschatbare waarde geweest voor mij om mijn verhaal over de DornierDo24k   X-17  te maken en te beschrijven.

Een laatste groet van Dick bij het MLM.

Img2009-03-23_097

Dick van Scheijen bij zijn vliegboot die een bijzonder avontuur overleefd op die dag 25 februari 1942 ( foto. Bert van Willigenburg)

 

Zie ook deze aanvulling van het verhaal over de naam Oude Lobbes en de tekening van Mickey Mouse

Na dit verhaal op mijn website rees de vraag van vele lezers hoe komt die Mickey Mouse en de naam Ouwe Lobbes op deze laatste Dornier genoemd naar de oude X-24
Ik moest het antwoord schuldig blijven maar ben gaan zoeken en ik kwam uiteindelijk terecht bij mijn luchtvaartvriend Prudent Staal die ook het boek scheef Dornier Do 24 Herinneringen aan een legendarische vliegboot samen met Pieter van Wijngaarden.

Des tijds is deze Spaanse kist van de SAR X-24 genoemd omdat:

Een aantal Dornier 24’s zijn naar Australië ontweken. Een aantal zijn overgedragen aan de RAAF ( royal australian air force), op 1 na de X-24

Die kwam onder commando van AUS NL DET ( Australiës Nederlands Detachement) en indirect onder de NEFIS (Netherlands Forces Intelligence Service) .
De vloot bestond uit de Catalina Y-45 en Dornier X-24

De Australische rol van de Do-24 was snel afgelopen en daarmee werd de X-24 in ere gehouden.
Mickey Mouse was ook toen de al een Amerikaanse legendarische verschijning, de Oude Lobbes omdat dit de laatste Do 24 is die toen nog actief was.

U vindt de Vliegboot Dornierdo24  in het nieuwe Nationaal Militair Museum in Soesterberg

Museum

Bert van Willigenburg.

 

4 reacties op “09. Instappen in een Historisch vliegboot Dornier Do24K

 1. leuk te lezen over dit bezoek ! zou er best bij hebben willen zijn, nu volstaat het verhaal, daarvoor mijn waardering
  groeten, peter varenhorst

 2. Dank voor je reactie Peter door jullie ben ik zo enthousiast geworden om alles over de MLD te lezen in Indië

 3. Mooi artikel. Weet iemand hoe de Donier aan de naam “De Ouwe Lobbes” komt en waarom er een afbeelding van Mickey mouse op staat?
  Ik werk als vrijwilliger bij het Nationaal Militair Museum, waar het toestel staat, en de vraag wordt regelmatig door bezoekers gesteld. Het zou leuk zijn om het verhaal erbij te kunnen vertellen.

 4. Met veel interesse dit verhaal gelezen, temeer dat mijn vader als vliegtuigtelegrafist vele missies aan boord van de X24 heeft gevlogen.
  Ik had graag bij dit bezoek willen zijn.
  Ik heb contact met het museum gehad om aan boord te mogen gaan en foto’s te maken, maar dit kan/mag niet meer.
  De foto’s had ik willen gebruiken in het boek over mijn familie geschiedenis dat ik aan het schrijven ben.
  Een deel van dit boek gaat over mijn vaders tijd bij de Koninklijke Marine, in eerste instantie Zeedienst en later MLD, die hij in de Oost heeft doorgebracht van 1929 tot 1948.
  In verband hiermee: is er iemand die foto’s van o.a. de telegrafisten werkplek heeft die ik zou kunnen/mogen gebruiken?
  Het had mij overigens heel bizar geleken om een jaar of 76 later op dezelfde plek te staan als mijn vader destijds.

  Met vriendelijke groet,

  Wim Haagsma

Geef een reactie